Tentang Kami

Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

Rabu, 18 Ogos 2010

Carta Organisasi JKM
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat Website (http://www.jkm.gov.my)
 
Carta di atas menunjukkan carta organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKM). JKM diketuai oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat yang dibantu oleh dua Timbalan Ketua Pengarah yang masing-masing bertanggungjawab dalam perancangan dan operasi.
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab mengurus Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pentadbiran Pencegahan Negeri. Pentadbiran Pencegahan Negeri merangkumi 13 negeri dan 2 wilayah persekutuan.
Bahagian yang berada di bawah perancangan adalah seperti berikut:
·         Bahagian Perancangan & Pembangunan
·         Bahagian Penyelarasan Hal Ehwal Antarabangsa & Keurusetiaan
·         Bahagian Perundangan & Advokasi
·         Bahagian Kaunseling & Kaunseling
Bahagian yang berada di bawah operasi adalah seperti berikut:
 
·         Bahagian kanak-kanak
·         Bahagian Orang Kurang Upaya
·         Bahagian Warga Tua Dan Keluarga
·         Bahagian Pembangunan Komuniti
·         Bahagian Sosio Ekonomi Dan Bantuan
·         Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat
·         Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP)
Setiap bahagian diketuai seorang Pengarah dan seorang Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan). Mereka juga dibantu oleh beberapa Ketua Penolong Pengarah, Penolong Pengarah Kanan, Penolong Pengarah dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi).

Sumber Dana JKM
   
Sumber dana Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKM) adalah didapati daripada pendapatan negara. Setiap tahun, sebahagian bajet akan diperuntukan untuk bantuan kebajikan di bawah JKM. Dalam Bajet 2009, sebanyak RM 500 juta telah diperuntukan untuk JKM bagi menjalankan perkhidmatan kebajikan kepada masyarakat.
Jadual 1.1 menunjukkan bilangan kes dan jumlah bantuan penerimaan skim bantuan kebajikan mengikut negeri bagi tahun 2006 hingga 2008. Jumlah peruntukan bagi bantuan kebajikan di bawah JKM adalah seperti berikut:
  • 2006 - RM 242 juta
  • 2007 - RM 322 juta
  • 2008 - RM 371 jutaJADUAL 1.1 : BILANGAN KES DAN JUMLAH BANTUAN PENERIMAAN SKIM BANTUAN KEBAJIKAN MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2006-2008
 
TAHUN
2006
2007
2008
Negeri
Bil kes
RM
Bil kes
RM
Bil kes
RM
Johor
8778
22,546,564
42,908
32,812,841
12,105
35,041,741
Kedah
27776
16,749,540
12,045
16,179,122
21,393
40,967,572
Kelantan
13427
25,634,620
16,439
25,491,175
18,062
39,883,800
Melaka
15305
14,524,980
7,001
16,571,663
9,606
14,984,074
Negeri Sembilan
6960
9,699,186
8,451
18,366,272
10,926
24,162,575
Pahang
11617
11,951,591
12,134
14,901,738
36,600
17,390,314
Perak
13499
19,124,558
13,779
22,500,370
17,722
33,536,684
Perlis
10789
6,365,932
4,296
6,192,293
5,048
8,372,011
Pulau Pinang
6263
13,299,078
7,814
15,361,729
10,538
24,761,834
Sabah
7043
6,504,520
23,409
27,956,033
15,599
11,790,529
Sarawak
18126
24,065,859
19,842
38,650,911
11,833
6,304,536
Selangor
9248
15,948,179
10,206
16,543,973
17,150
33,507,288
Terengganu
21050
35,508,128
20,176
51,026,858
22,710
57,887,930
Kuala Lumpur
8666
20,003,789
9,179
19,584,667
12,048
22,105,183
Labuan
119
223,600
149
287,950
262
518,869
Jumlah
178666
242,150,124
207,828
322,427,595
221,602
371,214,940

Tiada ulasan: